VELKOMMEN TIL FAGERSTRAND LEGESENTER

 

SOMMERFERIEAVVIKLING VED LEGESENTERET:

Legesenteret har ferieavvikling i perioden fra og med uke 26 til og med uke 33. Det betyr at bemanningen er redusert i denne perioden, og vi anbefaler pasientene å planlegge fornyelse av faste medisiner og rutineprøver utenom ferien.

De enkelte legene har ferie i følgende uker og er da ikke tilgjengelig for timebestilling eller e-konsultasjoner:

Alexander Dorgelo: ferie uke 27, 30, 31 og 32.

Tina Evensgaard: ferie uke 28, 29, 30 og 31.

Eivind Finnøy: ferie uke 26, 28, 29 og 30.

Anne E. Thurmann: ferie uke 27, 31, 32 og 33.

 

Pasientene tilbys time hos kollega ved legesenteret når fastlegen er i ferie.

 

VEDR. VAKSINEPASS OG KORONAVAKSINE:

Etter nøye vurdering ønsker legene ved Fagerstrand legesenter ikke å tilby Johnsen & Johnsen-vaksinen (Janssen) til våre pasienter. Grunnlaget for dette er hovedsakelig at risiko nå for å bli alvorlig syk av Covid-19 i Norge er svært lav, og sannsynligvis lavere enn risiko for alvorlig sykdom med denne vaksinetypen. Det forventes også at de fleste vil få tilbud om vaksine gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet innen rimelig tid. Disse vaksinene vurderes å være vesentlig tryggere.

For de pasientene som er vaksinert i utlandet er det nå mulig å få dette registrert inn i SYSVAK, som igjen gjør det mulig å få utstedet vaksinepass. Det er da behov for bilde av vaksinekort med fullstendig identifisering av gitt vaksine, dato og vaksinatør, samt personalia på vedkommende pasient. Det koster 500 kr å få dette ordnet gjennom e-konsultasjon (siden det ikke dekkes gjennom Helfo).

 

SMITTEVERN:

Fra og med 16. juni ’21 følger Nesodden kommune de nasjonale retningslinjene vedrørende smitteverntiltak. Det anbefales bruk av munnbind hvis 1-metersregelen ikke kan overholdes.

Kontakt legesenteret pr telefon eller digitalt forut for oppmøte hvis du har symptomer som kan være uttrykk for koronainfeksjon/luftveisinfeksjon.

 

På hjemmesiden vår kan du bestille legetimer, fornye resepter, sende melding gjennom e-konsultasjon eller e-kontakt til legen din. Vi er knyttet opp mot Helsenorge.no og du kan bruke digitale tjenester ved å trykke på denne lenken.

OBS: For å kunne bruke tjenestene ved Helsenorge.no må du velge “Full” under personverninnstillingen (samtykkeerklæring).

Grunnet stor pågang på telefon, oppfordrer vi alle til økt bruk av digital kontakt! Dette gjelder ikke ved behov for legehjelp som Øyeblikkelig hjelp.

Legevakt kontaktes pr tlf 116117 ved behov for legehjelp utenfor kontorets åpningstider.

 

INFORMASJON OM KORONAVIRUS

Ikke møt opp på legekontoret hvis du mistenker koronasykdom eller har luftveissymtomer, men ta kontakt via telefon eller Helsenorge.no. Alle pasientene må bruke munnbind ved ankomst til legesenteret. Husk håndhygiene og tiltak for smittevern etter råd fra helsemyndigheter.

 

Ønsker du koronatest?

Kommunene har egne kontakttelefoner for koronatesting, se lenkene under.

Lenke til informasjon fra Nesodden kommune

Lenke til informasjon fra Frogn kommune

 

VEDRØRENDE FRIKORT:

Følgende dekkes ikke av frikortet: forbruksmateriell, vaksiner/medisiner, utstyr til EKG og Spirometri, samt attester og forsendelsesgebyrer.

 

PRØVETAGNING VED LABORATORIET:

Mandag – Torsdag kl 08.15-12.00 og kl 13.00-15.00

 

 

Med vennlig hilsen

Fagerstrand Legesenter