Selvbetjening: Resept, time, E-konsultasjon, E-kontakt og Telefontime

INFORMASJON OM DIGITALE TJENESTER SOM GJØRES GJENNOM HELSENORGE.NO:

RESEPTER: Du kan fornye resepter på faste medisiner. Dette gjelder ikke A- og B-preparater, da er det krav om konsultasjon. Selv om du kan fornye resepter må du selv ta ansvar for å bestille time til kontroll. De fleste kroniske tilstander hvor man bruker medisiner bør ha minst en kontroll i året.  Det kommer stadig nye medikamenter på markedet, kanskje er tiden inne for en gjennomgang av medisinene du bruker.

TIME: Du kan selv se hvilke timer som er ledig og booke direkte.

E-KONSULTASJON: Alle legene på Fagerstrand legesenter tilbyr mulighet for  e-konsultasjon. E-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler, som erstatning for oppmøtetime. Dette velges hvor det er mest praktisk eller hvor det er vanskelig å få til oppmøtetime. HUSK AT DU BETALER VANLIG EGENANDEL OG EVENTUELT FAKTURAGEBYR FOR DENNE TJENESTEN.

NB: Digitale tjenester skal generelt ikke brukes ved behov for Øyeblikkelig hjelp.

 

Logg inn her:

Logg på HelseNorge

E-KONTAKT: enkel forespørsel som behandles av sekretær i resepsjonen. For henvendelser som krever vurdering av lege skal E-KONSULTASJON benyttes.

TELEFONTIME : Det er mulig å bestille telefonkonsultasjon for problemstillinger som egner seg for dette. Skriv da Telefon i problemstillingsfeltet så ringer legen deg. Du må være tilgjengelig på telefonen. Kostnad er det samme som E- konsultasjon.