Betaling

• Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale med kort for alle våre tjenester på vår betalingsautomat på venterommet.

Automaten tar og i mot kontanter og mynter (ikke 500/1000 seddel).

Du kan gå direkte til automaten etter konsultasjon hos lege og trenger da ikke å henvende deg i luken.

• Ønsker du faktura/ giro, bestiller du dette på automaten. Ved utskrift/tilsending av faktura/giro vil det bli lagt til et gebyr. Dette gebyret er lovregulert.
Husk at betalingsautomaten alltid må sjekkes. Dette gjelder selv om du har Frikort eller er under 16 år.

Frikort:
Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over ett visst beløp i egenandeler. Husk at du alltid må vise frem Frikort når du er hos oss første gangen da det ikke kommer inn automatisk i våre systemer. Mottar du Frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det kan tilkomme betalingskrav under en konsultasjon som ikke kommer inn under egenandel. Dette gjelder for eksempel betaling av materiell eller medisiner som er brukt.

• All fakturering og innkreving administreres av Melin Medical. Dersom du vil betale via faktura, vil ditt navn, adresse, telefonnummer og besøksdato sendes til Melin Medical.

Uteblitt fra avtalt time
• Dersom man uteblir fra time, vil man bli fakturert iht. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, merknad B2. Faktura vil være pålydende konsultasjonstakst + fakturagebyr.

Fra merknad B2 i forskriften:
“For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel (..). Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel.” Husk at betalingsautomaten alltid må sjekkes. Dette gjelder selv om du har Frikort eller pasienter som er under 16 år.