Celleprøve og prevensjon

Celleprøver av livmorhals tas av din fastlege eller annen lege ved Fagerstrand legesenter. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til privatpraktiserende gynekolog for dette, med mindre det finnes andre tilstander som trenger vurdering av gynekolog. Man har mulighet til å benytte gynekolog uten refusjon, hvor man betaler alle kostnadene selv.
Norske helsemyndigheter anbefaler at alle kvinner mellom 25 og 69 år tar celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Celleprøven kan avdekke celleforandringer som kan tyde på forstadier til kreft. Det finnes effektiv behandling for forstadier til kreft. Kreftregisteret sender brev til kvinner mellom 25 og 69 år som tar prøve sjeldnere enn hvert tredje år, og til alle kvinner som ikke har tatt kontrollprøve etter celleforandringer. Kreftregisteret registrerer alle celleprøver fra livmorhalsen med hjemmel i kreftregisterforskriften.

Vi kan også sette inn eller fjerne spiraler og P-stav.
Bestill gjerne time til din lege for vurdering av hvilken prevensjon som passer best for deg.
Ønsker du Kobberspiral er dette tilgjengelig hos oss. Ønsker du Hormonspiral eller P- stav må lege skrive ut en resept slik at du medbringer dette fra Apoteket.
Vi gjør oppmerksom på at det gis støtte til prevensjon for deg mellom 16 og 20 år. Oppgi derfor din alder på Apoteket ved kjøp av prevensjon hvis du er 20 år eller yngre, slik at du får hele eller deler av beløpet trukket fra prisen.