Førerkortattest

Ved noen sykdomsgrupper, for førerkort gruppe 2 og 3 og hvis du fortsatt ønsker å ha førerkort etter at du har fylt 80 år, må du levere helseattest fra legen din.

Til time for undersøkelse må du ta med:
-Egenerklæring for helse – fylles ut og tas med til time,- finnes her:  https://www.vegvesen.no/_attachment/61124
-Urinprøve
-Legitimasjon med bilde (førerkort, pass eller bankkort)

Pris: evnt konsultasjon egenandel + 550 kr ved vurdering inntil 20 minutter, 750 kr ved behov for lengre tids vurdering.