Førerkortattest

Fra 1. oktober 2016 har det kommet ny forskrift som bl.a. regulerer helsekravene ved førerkort. Det er en rekke regelendringer, de viktigste er:
•Alle må levere egenerklæring til legen.
•Kravene til medikamentbruk er strammet inn. Man tolererer nå lavere doser og færre medikamentkombinasjoner enn tidligere.
•Kravene til undersøkelse av personer over 75 år har blitt strengere.
Ønsker du å fortsette kjøring etter fylte 75 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos legen din. Gyldigheten på nytt førerkort settes ut i fra helseattesten.
Er helsen din god nok, – og du har fylt 75 år, men ikke fylt 78 år – vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år.
Etter fylte 78 år kan helseattest og førerkort utstedes for inntil 2 år ved hver fornyelse.

Til time for undersøkelse må du ta med:
-Egenerklæring for helse
-Urinprøve
-Legitimasjon med bilde (førerkort, pass eller bankkort)

Pris: 550 kr ved vurdering inntil 20 minutter, 750 kr ved behov for lengre tids vurdering.