Frisklivssentralen nesodden

Frisklivssentralen er et helsetilbud til deg som ønsker hjelp og støtte til å endre livsstil. Frisklivssentralen motiverer og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på Frisklivssentralen.

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deg til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også ta kontakt på eget initiativ.

Kurs

–          Bra start-kostholdskurs, 4t (4-8 deltakere). 24. september og 3. desember 2018.

–          Snus- og røykesluttkurs, 6 x 1,5t (8-15 deltakere). Oppstart 26. september 2018.

–          Hverdagsgledekurs, 6 x 2,5t (8-15 deltakere). Oppstart 8. oktober 2018.

 

For mer info: https://www.nesodden.kommune.no/helse-omsorg/helse/frisklivssentralen/