Henvisninger

For henvisning til privatpraktiserende spesialist, psykolog eller sykehus må du til time hos din fastlege. Mottakerne er avhengige av gode henvisninger for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer man at henvisningen avvises, ventetiden blir galt fastsatt (du må vente lenger), eller at sykehuset må innhente flere opplysninger (som også tar tid).

Celleprøver kan tas av din fastlege. Eventuelt annen lege på senteret dersom du f.eks ønsker en kvinnelig lege. Fastlegene kan også sette inn og fjerne spiraler. Dersom du ikke ønsker dette, kan vi dessverre ikke henvise til privatpraktiserende gynekolog for dette, med mindre det finnes andre tilstander som trenger vurdering av gynekolog. Man har mulighet til å benytte gynekolog uten refusjon, hvor man betaler alle kostnadene selv (eks. Aleris eller Volvat).

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få dekket fysioterapi.

Se link for mer informasjon:  https://helfo.no/viktige-meldinger/bortfall-av-krav-til-henvisning-til-fysioterapeut