Influensavaksine

INFLUENSAVAKSINE 2020 TOMT - og vi får sannsynligvis ikke inn flere ( oppdatert 5.12.20)

vaksinering av anbefalte grupper ( se under).

Pris :   Risikogrupper: kr 50, gratis om du har frikort.    Andre anbefalte: kr 250

Du må observeres på legesenteret 20 min etter at vaksinen er satt.

Vi har god kapasitet og antar det er tilstrekkelig plass til å gjennomføre vaksinering uten timebestilling. Ved betydelig pågang vil timebestilling vurderes for å opprettholde smittevernsregler.

Etter at vaksinen er satt må du bli værende til observasjon på vårt venterom i 20 minutter. Dette er nødvendig da enkelte kan få en allergisk reaksjon etter innsettelse. Dette er dog meget sjeldent.
Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksine kan beskytte mange av disse.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom. Vaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Hvem bør vaksinere seg?
Influensavaksine anbefales spesielt for:
•Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om vaksinasjon
•Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
•Alle fra fylte 65 år
•Barn og voksne med:
•diabetes type 1 og 2
•kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
•kronisk nevrologisk sykdom eller skade
•nedsatt immunforsvar
•svært alvorlig fedme (KMI over 40)
•annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:
•Helsepersonell som har pasientkontakt.
•Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
•Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.