Legemidler til utlandet

Hvis man skal ha med seg legemidler på utenlandsreise er det flere ting man må tenke på. Noen legemidler krever ekstra dokumentasjon, og er underlagt strenge regler om hvor store mengder som er tillatt å ha med i bagasjen. Her får du gode råd om hva du bør passe på.

Generelle råd ved flyreiser
•Ha alltid nødvendige legemidler i håndbagasjen.
•Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten. La apotekets etikett stå på.
•Sikkerhetsbestemmelsene ved flyreiser omfatter ikke legemidler i tablettform.
•Legemidler i andre former, som stikkpiller, vagitorier og flytende medisin, kan tas med i pose fra flyplassen. Du må huske å vise posen med legemidler uoppfordret. Forhør deg med flyselskapet eller flyplassen på forhånd.
•Hvis man skal ha med legemidler som skal oppbevares kjølig (for eksempel insulin, og mange typer injeksjonsmedisin) bør dette alltid tas opp med flyselskapet på forhånd.

Reseptpliktige legemidler på reise:
Når man har med seg reseptpliktige legemidler på utenlandsreiser bør en alltid være forberedt på å kunne dokumentere at man er den rettmessige eier av legemidlene. Ved passering av den norske grensen vil for eksempel legeerklæring, kopi av resept eller originalemballasjen fra det norske apoteket kunne tjene som dokumentasjon på eierskapet.

Reiser innenfor Schengen og EU/EØS:
Innenfor EU/EØS er det tillatt å ta med seg legemidler (unntatt legemidler med narkotiske stoffer og dopingmidler) som er beregnet for maks 1 års forbruk.

Narkotiske stoffer innenfor Schengen
Hvis man skal ta med seg legemidler som inneholder narkotiske stoffer (for eksempel sovemidler, beroligende midler, sterke smertestillende og sentralstimulerende midler) innenfor Schengen kan man ta med for 30 dagers forbruk hvis man har gyldig Schengen-attest. Hvis man skal reise i mer enn 30 dager bør ambassaden/konsulatet til det aktuelle landet kontaktes.
Schengen-attest kan skaffes på Apoteket.

Hvis man skal ta med seg legemidler som inneholder narkotiske stoffer til land utenfor Schengen (for eksempel sovemidler, beroligende midler, sterke smertestillende og sentralstimulerende midler) er det landet man reiser til sine regler som gjelder. Krav til dokumentasjon og mengde kan variere fra land til land. Av denne grunn anbefales det at man, i god tid før avreise, tar kontakt med landets ambassade/konsulat og får avklart hvilke regler som gjelder.