Hvem er vi?

Legene

Lege Alexander Dorgelo

Spes.allmennlege

 

Er på kontoret mandag,tirsdag,onsdag, torsdag og fredag.

Tillitsvalgt vara for fastlegene på Nesodden.

 

.
Lege Anne Elisabeth Thurmann

Spes.allmennlege

 

Er på kontoret tirsdag, torsdag og annen hver fredag.

Jobber ellers som sykehjemslege i Frogn kommune

Erfaring innen kirurgiske fag fra AHUS

 

 

Lege Eivind Finnøy

Spes.allmennlege

 

Kontordager tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

 

 

Lege Tina Evensgaard

 

Er på kontoret mandag, onsdag og annen hver fredag.

Jobber på overgrepsmottaket hver 4. helg i Storgata i Oslo.

 

Sekretærene 

Marit Cecilie Bjørge-Nilsen

Ragnhild Aaberg Lien

Heidi Langnes