Hvem er vi?

Legene

Lege Alexander Dorgelo

Spes.allmennlege

 

Er på kontoret alle dager.

Tillitsvalgt vara for fastlegene på Nesodden.

 

.
Lege Anne Elisabeth Thurmann

Spes.allmennlege

 

Er på kontoret tirsdag, torsdag og annen hver fredag.

Jobber ellers som sykehjemslege i Frogn kommune

Erfaring innen kirurgiske fag fra AHUS

 

 

Lege Eivind Finnøy

Spes.allmennlege

 

Er på kontoret alle dager. Kontordag mandag.

 

 

Lege Tina Evensgaard

 

Er på kontoret mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Fredag avholdt til møtevirksomhet. 

Jobber på Overgrepsmottaket for voldtektsutsatte hver 4. helg i Storgata i Oslo.

 

Sekretærene 

Marit Cecilie

Ragnhild

Gry