Velkommen som ny pasient!

Vi ber deg kontakte ditt tidligere legesenter på forhånd og be om en utskrift av din journal og levere denne til din nye lege. Kun enkelte legesentre har mulighet til å sende denne elektronisk etter ønske fra deg. Det er viktig for oss å ha nok informasjon på deg, vennligst oppgi mobil/telefonnr, arbeidsgiver og pårørende når du bestiller første time hos oss.