Velkommen som ny pasient!

Vi har ledig kapasitet og du kan bytte fastlege på www.helsenorge.no eller ringe Fastlegetelefonen  81059500 . Vi ber om at nye pasienter innhenter journal fra tidligere fastlege. Dette kan gjøres elektronisk, eventuelt kan man få utskrift av journal. Det er viktig for oss å ha nok informasjon på deg, vennligst oppgi telefonnummer, arbeidsgiver og pårørende når du bestiller første time hos oss.

 

LEGER VED FAGERSTRAND LEGESENTER:

Alexander Dorgelo, spesialist i allmennmedisin. Jobber alle hverdager, administrativ dag fredager.

Tina M. Evensgaard, under spesialisering. Jobber alle hverdager, administrativ dag fredager. Jobber også ved helsestasjon for ungdom, Nesodden, og overgrepsmottaket i Oslo.

Eivind T. Finnøy, spesialist i allmennmedisin. Jobber alle hverdager, administrativ dag fredager. Veileder for turnuslege.

Anne E. Thurmann, spesialist i allmennmedisin. Jobber tirsdager og torsdager ved legesenteret. Jobber også ved sykehjem i Frogn. Har god erfaring innen kirurgi og tar imot timebestilling for småkirurgi også fra pasienter uten tilknytning til legesenteret.

Mohammad Lashkari (dr Fari), spesialist i allmennmedisin. Jobber mandager, onsdager og fredager som vikar for Anne E. Thurmann. Har god erfaring med ultralyd/radiologi fra tidligere jobb ved sykehus og bruker ultralyd i allmennpraksis.

 

LEGESEKRETÆRER VED FAGERSTRAND LEGESENTER:

Marit C. Bøen, Ragnhild Lien og Ida Helene Bregnballe jobber ved legesenteret.