Velkommen som ny pasient!

Vi har ledig kapasitet og du kan bytte fastlege på helsenorge.no eller ringe Fastlegetelefon  81059500 . Vi ber om at nye pasienter innhenter journal fra tidligere fastlege. Dette kan gjøres elektronisk, eventuelt kan man få utskrift av journal. Det er viktig for oss å ha nok informasjon på deg, vennligst oppgi telefonnummer, arbeidsgiver og pårørende når du bestiller første time hos oss.