Velkommen som ny pasient!

Vi har ledig kapasitet og du kan bytte fastlege på www.helsenorge.no eller ringe Fastlegetelefonen  81059500 . Vi ber om at nye pasienter innhenter journal fra tidligere fastlege. Dette kan gjøres elektronisk, eventuelt kan man få utskrift av journal. Det er viktig for oss å ha nok informasjon på deg, vennligst oppgi telefonnummer, arbeidsgiver og pårørende når du bestiller første time hos oss.

 

LEGER VED FAGERSTRAND LEGESENTER:

Alexander Dorgelo, spesialist i allmennmedisin. Jobber alle hverdager, administrativ dag fredager. Gjør ikke gynekologisk undersøkelse (dette kan gjøres hos kvinnelig kollega).

Tina M. Evensgaard, under spesialisering. Jobber alle hverdager, administrativ dag fredager. Jobber også ved helsestasjon for ungdom, Nesodden, og overgrepsmottaket i Oslo.

Eivind T. Finnøy, spesialist i allmennmedisin. Jobber alle hverdager, administrativ dag fredager. Veileder for turnuslege.

Anne E. Thurmann, spesialist i allmennmedisin. Jobber tirsdager og annenhver fredag ved legesenteret. Jobber også ved sykehjem i Frogn. Har god erfaring innen kirurgi og tar imot timebestilling for småkirurgi også fra pasienter uten tilknytning til legesenteret.

Mohammad Lashkari (dr Fari), spesialist i allmennmedisin. Jobber mandager, torsdager og annenhver fredag som vikar for Anne E. Thurmann. Har god erfaring med ultralyd/radiologi fra tidligere jobb ved sykehus og bruker ultralyd i allmennpraksis.

 

LEGESEKRETÆRER VED FAGERSTRAND LEGESENTER:

Marit C. Bøen, Ragnhild Lien og Ida Helene Bregnballe jobber ved legesenteret.