Rask Psykisk helsehjelp

KURSTILBUD 

Rask Psykisk helsehjelp tilbyr ulike kurs til deg som har utfordringer med mild til moderat angst, depresjon, søvnproblemer og mestringskurs til deg som har hatt ulike livsbelastninger over tid. Kursene har som mål å lære deg en kognitiv forståelsesmodell og gode teknikker for at du selv skal kunne endre din tilstand. Alle kursene er et gratis tilbud til personer bosatt på i Nesodden kommune.

 

Tankens kraft

Et introduksjonskurs for deg med depresjon eller angst. Kurset gir en innføring i hva angst og depresjon er, hvorfor vi får det, hva som skjer i kroppen vår og ulike metoder og teknikker for å håndtere og jobbe deg ut av tilstanden. Kurset går over tre samlinger. Kursstedet er Nesoddtangen gård og alle kursene starter kl. 15.30 og avsluttes kl. 17.30

 

Sov godt

Kurset er for deg som opplever vansker med søvnen som går utover hverdagen og som ønsker forbedret søvnkvalitet uten bruk av medikamenter. Kurset går over fire samlinger av 2 timers varighet pr kursdag. Kursstedet er Nesoddtangen gård.

 

Mestringskurs

Mestringskurset er et kurs for deg som har hatt/har ulike belastninger. Kurset gir en innføring i hva belastninger er, en bevissthet omkring de plagene belastninger kan medføre, for deretter å jobbe med målrettet endring, økt mestring, økt livskvalitet og arbeidsevne. Kurset går over 5 samlinger og avholdes på Nesoddtangen gård.

 

Takk, bare bra

Takk, bare bra er et kurs utarbeidet for deg som er 65 år og oppover som har mild til moderat depresjon, som føler seg nedstemt, utbrent, sliten, eller ønsker å forebygge depresjon og forbedre sin livskvalitet. Kurset går over fire samlinger og avholdes på Nesoddtunet fra kl. 1200 til kl. 1400

 

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp på tlf: 66964616 eller send mail til rask.psykisk.helsehjelp@nesodden.kommune.no. Vi ønsker å ta en kort informasjons- og kartleggingssamtale med deg som kursdeltager på forhånd