Svangerskapskontroll

Når du kommer til 1. svangerskapskontroll skal du henvende deg i luken slik at vi får notert ned all nødvendig informasjon på ditt Helsekort.
Helsekortet medbringes ved hver kontroll hos lege, jordmor og sykehus for videre utfylling. Dette skal medbringes Sykehuset ved fødsel.
Sørg for at du får tilsendt blodprøvesvar som også skal medbringes Sykehuset ved fødsel. Dette skal vi sende deg i posten etter 1. svangerskapskontroll.

Husk at du skal ta med morgenurin prøve til hver svangerskapskontroll.
Anbefalt kontrollprogram hos lege (L) eller jordmor (J)
Uke 8-12:
Blodprøver

uke:           12-15       17-19          24   28   32    36      38       40      (41-42)
Kontroll:   L/J        Ultralyd            L/J  L/J  L/J  L/J  L/J     L/J     Sykehus